Prunus spinosa [Slåen]

Vækst: Busk 1-4 meter. Naturligt hjemmehørende i Danmark
Løv: Ellipse- til lancetformede, enkelt savtakkede, 2-4 cm lange blade med spættede høstfarver
Blomster: Hvide enlige blomster, 1,5 -2 cm store med gule støvdragere
Vokseplads: Lyskrævende, vindfør, hårdfør, salttålsom, frosttålsom
Anvendelse: Skov, skovbryn, læhegn, m.m.

1/0    15-30  -  30-50  -  50-80
DK Dyrelund L.258