Højgård Planteskole - Prunus padus

Prunus padus [Alm. hæg]

Vækst: Stor busk/ lille træ .12-15 meter. Naturligt hjemmehørende i Danmark.
Blomst: Hvide i tætte, hængende klaser, gule støvdragere, kraftig duftende.

Løv: Matgrønne, elliptiske til ægformede blade med fint savtakket rand,
5-15 cm lange, rynkede med tydelige nerver.
Vokseplads: Skyggetålende, vindfør og hårdfør. Trives bedst på lerjord eller alm. muldjord, oftest fugtige eller vandlidende jorde.
Anvendelse: Skov, skovbryn, læhegn, m.m.

1/0    20-40  -  40-60  -  60-100
DK Dyrelund L.009