Lonicera xylosteum [Dunet gedeblad]

Vækst: Busk 3-5 meter. Naturligt hjemmehørende i Danmark
Løv: Lysegrønt dunet, modsatrettede 3-8 cm ovalt og helrandet
Blomster: Hvidgule, små og rørformede, uregelmæssige, sidder parvis i bladhjørner.
Små mørkerøde, glasagtige, giftige bær

Vokseplads: Skyggetålende, hårdfør, vindfør, jordbundstolerant
Anvendelse: Skovbryn, læhegn mm

2/0    30-80  50-80
DK Dyrelund L.196