Persondatapolitik

Dette website er ejet af:
Højgård Planteskole/Nursery
Hejlskovvej 50
7840 Højslev
Tlf. 9753 8005
mail@hoejgaardplant.dk
 
 
Beskyttelse af personlige oplysninger
I forbindelse med den nye persondatapolitik, der er trådt i kraft den 25. maj 2018, kan vi oplyse at vi respekterer og beskytter vore kunder, vore leverandører, vore ansatte og de oplysninger de betror os i vort samarbejde. Vi vil til en hver tid behandle dine firma/personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende lovgivning – herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Oplysningerne vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant – eller efter anmodning om sletning.
Alle vore it-data er sikkert opbevaret og er taget hånd om af et professionelt it-firma.

Oplysninger til vore kunder/leverandører
om persondata i vort it-kartotek
Ved handel med Højgård Planteskole/Nursery indsamler vi kun de firmaoplysninger og personoplysninger der er nødvendigt i forbindelse med handel, tilbudsgivning, ordre, følgeseddel og fakturering herunder firmanavn, ejer, kontaktpersoner, adresse, leveringsadresse, telefonnummer, e-mail adresse, web-site og cvr-nummer – alle oplysninger som i øvrigt også er et krav fra Skat. Disse oplysninger gælder for både debitorer og kreditorer.
Oplysningerne bruges til at identificere dig/dit firma og for at kunne levere de varer du som debitor har købt hos Højgård Planteskole/Nursery. Oplysningerne bliver sikkert opbevaret og gemt i vort it-system, så vi nemt og hurtigt kan finde oplysninger på hvilke planter du har bestilt – også dem fra tidligere år, for bl.a. at kunne leve op til Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsens krav om planternes proveniens.
Vi opbevarer oplysninger så længe det er tilladt eller der er krav om, i henhold til lovgivningen.
Vi videregiver ikke vore kunders firma- eller personoplysninger til trediepart. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har på dig eller dit firma, gøre krav om ændringer eller sletning af oplysninger.

Højgård Planteskole/Nursery har ikke webshop
Højgård Planteskole/Nursery har ikke webshop og vi bruger ikke cookies på vores websites.
 
Cookies
Dette site bruger IKKE cookies til at tilpasse indhold. Vi videregiver ikke oplysninger om dit brug af websitet med andre partnere. 

Oplysninger om persondata i forbindelse med
udsendelse af nyhedsbreve mv.
Højgård Planteskole/Nursery indsamler navn og e-mail til brug for markedsføring af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.
Vores databehandler for nyhedsbreve er Mailchimp, med hvem vi har indgået en data-behandleraftale, som en garanti for at de overholder gældende regler om beskyttelse af data.
Vi opbevarer oplysninger så længe det er tilladt eller der er krav om, i henhold til lovgivningen.
Vi videregiver ikke vore kunders firma- eller personoplysninger til trediepart.
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har på dig eller dit firma, gøre krav om ændringer eller slette oplysninger.

Oplysninger, indsigelse, ændring og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst hvilke personoplysninger, vi ligger inde med.
Dette kan ske ved henvendelse til:
Højgård Planteskole/Nursery
mail@hoejgaardplant.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger, som vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysninger. Har du ønsker om ændring eller sletning, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.
Hvis du ønsker at klage over Højgård Planteskole/Nursery’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.