85 - 95% af frøforsygningen til Europas nordmandsgran - juletræsproduktion kommer fra Georgien

      


Tryk på billederne for at se endnu flere billeder

Georgien

Nordmansgrannens hjemland - Georgien
Georgien er placeret lige midt i den Mellemkaukasiske sænkning, der er dannet mellem Store Kaukasus (Rusland) og Lille Kaukasus (Tyrkiet).

Ambrolauri/Tlugi
Skovparten Ambrolauri/Tlugi består for størstedelen af en nordhælde på 8.000 ha, hvoraf 15-20 % af træerne er Nordmannsgran. Langt de fleste af disse træer står længst nede på skråningen og i renbestand. Denne del af arealet strækker sig fra Shaori-søen, der ligger i 1.140 m højde, og 7 km mod øst. Der findes kun få Nordmannsgraner over 1.600 m højde, men selve skovparten går op til 2.000 m. over havet.

Træerne i Ambrolauri/Tlugi er for en stor del ensaldrende, ca. 110 år, idet området oplevede en skovbrand kort efter år 1900. I 1.500–1.600 m’s højde står en del ældre træer, der har overlevet branden. Disse må formodes at være modertræer til den yngre bevoksning på de lavere liggende dele af skråningen. Ambrolauri/Tlugi er som type kendt for en lidt langsommere vækst end f.eks. Borjomi, selvom de nyeste forsøg med sikker indsamling aftestmaterialet ikke påviser nogen forskel i væksthastighed mellem de 2 provenienser. Ambrolauri/Tlugi har en flot skudbygning med optimal fordeling af nålene på skuddet, høj nåletæthed, og brede, fremadrettede nåle. Den springer sent ud og er derfor mindre udsat med hensyn til skader fra sen forårsfrost.

Borjomi
Borjomi dækker over et geografisk stort skovområde, der igennem en længere årrække har været fortrukket for sit afkom af høj kvalitet til juletræsproduktion og pyntegrønt. Afkom af Borjomi har tendens til at blive slankere end afkom af Ambrolauri. Tidligere var det i de nordlige skovparter; Ahaldaba og Nedzvi der blev høstet frø, men grundet indlemning i Borjomi Nationalpark er dette ikke længere muligt. De skovparter der høstes idag er lidt mere sydlige og det er især i skovparterne Tadzrisi og Machartskali.

Skovparten Borjomi/Machartskali er på ca. 2.500 ha. Bestanden af Nordmannsgraner findes ret samlet, men ikke i egentlige renbestande. Træerne findes fra ca. 1.300-1.500 m højde, og grundet det meget stejle bjergområde er det ret ufremkommeligt, hvilket gør at skovparten er ret uberørt og vedmassen er ret stor. Der er derfor gode muligheder for at indsamle frø. Machartskali ligger i luftlinie knap 11km fra de centrale indsamlingsområder i Borjomi/Nedzvi.