Højgård Planteskole - IPM Essen 2013

Glimt fra demo-day i september 2014

Læs hele artiklen om demo-day
i Gartnertidende nr. 14
fra oktober 2014

Demoday september 2014

11 forskellige nationaliteter var samlet da mere end 200 besøgende var til Demoday på Højgård Planteskole i slutningen af september - et arrangement lavet i samarbejde med Egedal Maskinfabrik - og for de professionelle indenfor branchen.

Dagen startede kl. 9.00 med rundstykker og kaffe - og 9.30 blev de første busser sendt afsted på guided rundtur i marken. Undervejs var der mulighed for at se planter på de omkring 100 ha med planteskolens produktion... skovplanter, nåletræer og løvfældende, grundstammer, frugttræer og rosenmarken... - og 5 forskellige steder var der demonstration af maskiner i aktion... gasbrænder, plantemaskiner, juletræsmaskiner, bedrenser m.m. Turen varede knap 4 timer og der var masser af mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Tilbage på Højgård Planteskole var der dækket op til frokost - grillgris med diverse tilbehør. Efter frokosten var der så mulighed for at kigge sig om i bygningerne med kølerum osv. - og se på maskiner linet op i maskinhuset.
For de som ikke nåede frem til den formiddagens rundtur, var der efter frokosten arrangeret endnu en rundtur med samme program.

Dagen sluttede omkring kl. 17.00 og vi vil gerne sige tak til alle jer der bakkede op om vort arrangement - og var med til at gøre dagen til en succes.