Clara Frijs

Clara Frijs

Middelkraftigt, rundkronet træ.

Frugtbar og sund sort efter nogle år med bæring, men bør tyndes.

Frugten: Pæren middelstor, tyndskallet, sød og saftig.

Anvendes: September til oktober.

Bestøves af de fleste kendte sorter.

.